A látás összetett neurofiziológiai folyamat


Érzékelő motor feldolgozása Absztrakt Az atipikus szenzor alapú viselkedés mindenütt jelen van az autizmus spektrum zavarok ASD szempontjából. Ebben a cikkben áttekintjük az autizmusban a szenzoros feldolgozás idegrendszeri alapjait, áttekintve az autista egyének halló- tapintható és vizuális ingerekre adott neurofiziológiai reakcióiról szóló irodalmat.

Felülvizsgáljuk az unimodális szenzoros feldolgozás és a multiszenzoros integráció tanulmányait, amelyek különféle neuroimaging technikákat alkalmaznak, beleértve az elektroencefalográfiát EEGa magnetoencephalography MEG és a funkcionális MRI. Ezután feltárjuk a rejtett és nyílt figyelem hatását az érzékszervi feldolgozásra.

látomásod ushakov 76 szédülés gyengeség homályos látás

További jellemzéssel az ASD szenzoros feldolgozásának neurofiziológiai profiljai értékes biomarkerekként szolgálhatnak az autizmus terápiás beavatkozásainak diagnosztizálásához és monitorozásához, és felfedhetik a lehetséges terápiás beavatkozási stratégiákat és agyi régiókat. Fő Az autizmus spektrum rendellenességeket ASD klinikailag a kommunikáció, a társadalmi interakció és a viselkedés rugalmassága romlik. Ebben az áttekintésben az ASD-t arra használják, hogy a tünetek teljes spektrumát felölelő személyeket bevonják az állapot legsúlyosabb formájától, autista rendellenességtől vagy autizmustól az enyhébb formáig, Asperger-szindrómáig AS és másként nem meghatározott pervasív fejlődési rendellenességig PDD, NOS.

Még az autizmus diagnosztizálásánál is sokféle intellektuális képesség lehet. Az ASD nyilvánvalóan nem egy méret minden diagnózishoz. Számos ismert etiológia létezik, amelyek hozzájárulnak az ASD fenotípusához, ideértve a genetikai variációkat pl. Törékeny X és gumós szklerózisa környezeti expozíciókat pl.

Utero valproinsav a látás összetett neurofiziológiai folyamat és a koraszülöttet.

Bevezetés a pszichológiába

Jelentős fenotípusos eltérések vannak a nyelv fejlődésének ütemében, az epilepsziában és a kognitív képesség tartományában. A spektrum egészében jellemző az atipikus viselkedésre adott válaszok az érzékszervi információkra.

A kommunikációs és társadalmi hiányosságok széles spektrumának súlyosságához hasonlóan az érzékszervi viselkedésbeli különbségek enyhe és súlyos is lehetnek, és ezek a viselkedési különbségek felnőttkorban is fennmaradhatnak 2—6. Az érzékszervi feldolgozással kapcsolatos aggodalmak kulcsfontosságúak voltak az ASD klinikai leírásában, az Asperger 7 és Kanner 7a eredeti független jelentéseiből az első személyes beszámolókig 7b.

A szenzoros ingerek által okozott szorongás önkárosító és agresszív viselkedést okozhat azokban, akik nem tudják kommunikálni a kényszerüket. Bár a szenzoros hiper- és hiporeszponzivitás nem csak az ASD-re jellemző, úgy tűnik, hogy ebben a populációban gyakoribbak, mint más fejlődési rendellenességekben 4, 8, 9. Korlátozott az egyetértés látássérült mentális fejlődés érzékszervi hiányok mintázatában az ASD-ben.

A történelmileg azonban úgy gondoltak, hogy a proximális érzékszerveket, mint például érintés, illat és íz, különösen veszélyeztetettnek tekintik, és a fejlődés éretlenségére utalnak 10, Érdekes módon ezek az érzékszervi módszerek a legkevésbé jól tanulmányozottak, míg egyre több bizonyíték áll rendelkezésre a hallás- és látásfeldolgozási folyamatok megszakítására, valamint a multiszenzoros integráció MSI iránti fokozódó érdeklődésre.

12. fejezet: Érzelmi (emocionális) folyamatok és tanulási zavarok

Áttekintjük az autizmus spektrumában részt vevő egyének neurofiziológiájáról szóló jelenlegi szakirodalmat, összpontosítva az egyszerű érzékszervi bemenetek feldolgozására hallás- látási és tapintható módszerekben. Először az egységes modók feldolgozását mérlegeljük, majd foglalkozunk az MSI-vel, és végül megvizsgáljuk a figyelem szerepét az érzékszervi feldolgozási a látás összetett neurofiziológiai folyamat.

Hallás-szenzoros feldolgozás Mivel a nyelvhiány az ASD egyik alapvető eleme, a hallás-feldolgozás tanulmányozása elengedhetetlen az ASD gyökereinek megfontolása és a racionális beavatkozások fogalmak felvázolása szempontjából.

látás egészségügyi lecke mennyibe kerül a látásjavító műtét

A hallásinformáció-feldolgozás áramlásának mérésének egyik módja a hagyományos hallásos agytörzs-válasz, amelyben a kattintások vagy hangok sorozatából kiváltott elektromos aktivitást milliszekundumban rögzítik felületi elektródok segítségével. A vestibulocochleáris idegből agyi ideg VIII bejövő hallóstimulumok az agytörzs cochlearis magok és a felsőbb olivarium komplex és az agy középső agya inferior colliculus feldolgozó struktúráihoz vezetnek.

Az agytörzs válaszra vonatkozó irodalmi beszámolók változatos és ellentmondásos megállapításokat tartalmaznak. Egyes tanulmányok nem mutatnak különbségeket a központi átviteli késleltetés és a látás összetett neurofiziológiai folyamat amplitúdó szempontjából 12, Ezzel szemben más tanulmányok megmutatták a késleltetett késést a gyermekek és serdülők ASD-kohorszában 14, Mindkét vizsgálat szignifikánsan hosszabb III-V interpeak-latenciát talált azt feltételezték, hogy idegi vezetési időt reprezentál a VIII agyideg és az oldalsó leminiscus között.

milyen injekciókat látni látássérült gyermekek korai fejlesztése

Hullám amplitúdójának csökkentését, amely elválasztotta az AS-eket a kontroll, a skizofréniás és a figyelemhiányos hiperaktivitási rendellenességben szenvedő személyektől Ezenkívül Russo et al. Következésképpen, bár az agytörzsi rendellenességek nem tűnnek elegendőnek ahhoz, hogy megmagyarázzák az autizmus spektrumában szereplő egyének hiányát, az irodalomban a korai hallási útvonalak mérhető különbségeire utalnak, különös tekintettel az egyre összetettebb ingerekre.

A hallás-érzékszervi áramlás ezen alapvető lépésének megértése alapvető fontosságú, mivel a bejövő hangok különféle megismerésének és elemzésének képessége képezi a nyelv és a kommunikáció alapját. Az agytörzsön túl a kortikális hallás-szenzoros feldolgozást hagyományosan eseményekkel kapcsolatos potenciál ERPEEG és magnetoencephalography MEG felhasználásával vizsgálták.

Egyszerű hallási ingereket mutatnak be, és az agyi válaszokat több kísérlet során összegyűjtik és átlagolják, hogy információkat nyújtsanak a válaszok időbeli és térbeli felbontásáról.

Szenzoros feldolgozás az autizmusban: A neurofiziológiai eredmények áttekintése

Sajnos ezek a tanulmányok mindkét irányban eltéréseket mutattak a késleltetés során. Két, Hz-es tónust használó vizsgálat gyorsabb kéreg késleltetést mutatott változó hangtartammal. Ferri és munkatársai.

  1. Az orvosi élettan tankönyve | Digitális Tankönyvtár
  2. A látórendszer két fő részből áll.
  3. Még azok a felfogások is, amelyek a magasabb, gondolati képződményeket is önálló szerveződésnek tartják, kitüntetett helyet adnak az észlelésnek.

Mások késleltetett késleltetést mutattak a kontrollokhoz képest. Bruneau et al. A magánhangzók, a bonyolult nem beszédhangok és az összetett hangok kiértékelésekor Whitehouse és Bishop 24 különbségeket találtak a szokásos ismétlődő hangok korai csúcsidejében. Két csoport tanulmányai, Bruneau et al. A megállapítások eltérése tükrözheti a kor, a diagnózis és az alkalmazott paradigma jelentős eltéréseit.

A viselkedési fenotípus meghatározása és a korrelációk hozzáadása valószínűleg elősegíti a jövőbeli munka tisztázását.

helyreállítja a látást vizelettel látás, hogyan lehet gyógyítani a rövidlátást

Ezenkívül a bonyolultabb hallási feladatok például hangmagasságon alapuló diszkrimináció és a beszéd, valamint a beszéd nélküli beszéd paradigmák vizsgálata, valamint a figyelem változása együtt segíti a megváltozott kortikális feldolgozás megértését az ASD-ben, és az alábbiakban ez a figyelmeztető szakasz részletesebben foglalkozik.

Általánosságban az autizmussal végzett hallásfeldolgozás neurofiziológiai vizsgálata az atipikus idegi aktivitásra utal a feldolgozási folyamat korai szakaszában, mint az elsődleges hallókéreg. Mint azonban Whitehouse és Bishop 24 azt sugallják, ezek a különbségek a kódolást közvetítő, felülről lefelé gátló folyamatok és a korai hangfeldolgozás eredményei lehetnek.

Amint többet megtudunk, előfordulhat, hogy megjósolhatjuk az atipikus kortikális tevékenység jellegét az egyén ASD etiológiájának meghatározásával, úgy, hogy a Fragile X-es gyermekek a kéregbeli különbségek egyik formáját mutatják, míg a 16p11 duplikációval rendelkező gyermekek más formát mutathatnak. Valószínű, hogy az atipikus feldolgozás az autizmus spektrumánál a gyermekeknél gyakran megfigyelt szokatlan viselkedési reakciókhoz kapcsolódik, például a fül eltakarásához látszólag jóindulatú hangokhoz, például a porszívóhoz és a turmixgéphez.

Ezenkívül feltehetjük azt is, hogy ha a hallóbetemet kellemetlennek vagy ártalmasnak tekintik, akkor az érintett egyének megtanulják elkerülni a hallókészüléket, és így korlátozhatják azt a tanulást, amely a körülöttük lévő emberek és világ meghallgatásából származik. Tapintható szenzoros feldolgozás Noha a tapintható érzékenységet gyakran közlik az ASD-vel, az idegtudományi irodalomban sokkal kevesebb figyelmet szenteltek, mint hallásérzékenységnek A leggyakoribb klinikai panaszok elkerülik a fej és a test könnyű érintését, ahogyan ez az ápolás és a speciális ruházat esetében fordul elő.

5. fejezet: Neuroanatómia, neurofiziológia

A pszichofizikai tapintási vizsgálatok a küszöbértékeket és az érzékenységet vibrotactile stimulusok felhasználásával vizsgálják. Az AS-ben szenvedő felnőttek alacsonyabb tapintási érzékelési küszöbértékeket mutattak Hz, de nem 30 Hz vibrotactil stimulusokra, ami a hiperérzékenység konkrét túlérzékenységére utal a Pacinian corpuscles receptor útvonalában 3.

Ismét megmutatták a tapintható túlérzékenységet a vibrotactile ingerekre, valamint a termikus ingerekre, de az autizmusban szenvedő felnőtteknél nem volt könnyű érintés Ezzel szemben egy, az autizmussal küzdő gyermekek kis mintájában nem voltak tapintható érzékelési küszöbértékek a vibrotactile 40 és Hz detektálására Ezt a tendenciát jelentősen alulteljesítik, ha mindössze hat fiú mintája van. A küszöbérték vizsgálatán túl Miyazaki et al.

Coskun et al. Az ASD heterogenitása miatt ezen a területen az elektrofiziológiai és funkcionális képalkotási munkának magatartási intézkedéseket kell tartalmaznia, hogy a csoporton belüli különbségek ne takarják el a különbségeket a csoportok között.

Óriási szükség van további kutatásokra ezen a területen, mivel az atipikus tapintható érzékenység különösen magas gyakorisággal jelenik meg az autizmus populációjában.

Vizuális szenzoros feldolgozás Az ASD-ben szenvedő egyének atipikus vizuális viselkedést mutatnak, amelyet úgy lehet értelmezni, hogy megkísérli elkerülni a látásbevitelt pl.

Szemfedés erős fénynél vagy további vizuális ingereket keresni pl. Ujjak szeme elé csavarni 4. A halló és tapintható doménhez hasonlóan, a neurofiziológiai eredmények között is jelentős eltérés mutatkozik. A továbbfejlesztett részletértés vizuális területén szuggesztív jelentések vannak, különös tekintettel az egyszerű ingerekre, amelyek károsodást mutatnak összetettebb feladatokban A helyi mozgásfeldolgozási vizsgálatok különbségeket mutatnak a második sorrendben textúrával meghatározott mozgásfeldolgozásban, de az érintetlen elsőrendű fényerősséggel meghatározott feldolgozásban, ami a bejövő ingerek hatékony integrációjának nehézségeire utal, melyeket árnyaltabb feladatok jellemeznek Az autizmus vizuális észlelésének egyik legjobban tanulmányozott aspektusa a arckezelés, tekintettel ennek a készségnek az emberi társadalmi interakció szempontjából releváns jelentőségére A szemkövetéssel végzett funkcionális MRI tanulmány azt mutatja, hogy a gyürügyöngy és az amygdala aktiválása csökkent az ASD kohortban, valamint az érintetlen testvérek, de pozitívan korrelál az arc szemének rögzítési idejével 39, Az ERP-tanulmány ismét kiemeli a csoportos különbségeket, amelyek függnek az irányított figyelmetől, úgy, hogy az ASD-betegek nem mutatják az N arcfeldolgozó hullám várható növekedését irányított figyelemmel A γ-sáv aktivitását felmérő EEG tanulmány, amelyről azt gondolják, hogy képviseli a vizuális információk kötődését, konvergenciát bizonyítékot szolgáltat az AS arcfeldolgozásának neurofiziológiai különbségeire Ezenkívül a vizuális információ típusa is fontos; az autizmussal élő gyermekek sokkal robusztusabban reagálnak a semleges és részletes, magas térfrekvenciájú információkra, és kevésbé robusztusan a gyors, alacsony tempójú frekvencia-feldolgozásra, amely annyira kritikus a gyors tempójú társadalmi világunk számára Az arcfeldolgozás érzelmi valenciáját egy nemrégiben végzett tanulmány vizsgálta, amely a jobb amygdala hiperaktivitására utal, az elülső és az időbeli lebenyek megváltozott összekapcsolhatóságával kapcsolatban Kihívás annak tisztázása, hogy ezek a különbségek az elsődleges kortikális rendellenességeket jelentenek-e, a korai gyermekkorban a csökkent vizuális felfedezés eredményei, vagy másodlagos-e az elsődleges társadalmi kognitív hiányhoz.

Az egyszerű ingerek és arcok hiányosságai kiterjednek a biológiai mozgás tanulmányozására is, úgy hogy az autizmusban szenvedő gyermekek zavarokat a látás összetett neurofiziológiai folyamat a dinamikus zaj, a mozgás koherencia és a mozgástól való mozgásérzékelés feldolgozásában Vannak javaslatok, amelyek szerint ez a megfigyelt hiány részben az érzelmi információk atipikus feldolgozásából származhat, mivel az autizmussal küzdő gyermekek csak abban különböznek a kontroll gyermekektől, hogy képesek megnevezni a mindennapi tárgyak érzelmi pont-fény kijelzőit, nem pedig pont-fény kijelzőit E különbségek genetikai alapjául szolgálva, az ASD-ben szenvedő egyének testvéreiben is nem hatékony mozgásfeldolgozás A megnövekedett helyi kortikális aktivitás elméleteivel összhangban 48csökkent távolságú összeköttetéssel 49az autizmusban szenvedő egyének úgy tűnik, hogy túlzottan toborozzák bal elsődleges kéregüket, mint a jellemzők a mozgáskoherencia funkcionális MRI vizsgálat során Összességében ezek a tanulmányok tovább alátámasztják az egységes modális érzékszervi információk feldolgozásának megszakítását, amely a magasabb rendű kortikális képességek gerincét képezi, mint például a szocializáció.

Alacsony szintű multiszenzoros integráció Hasonlóan az ASD-ben szenvedő gyermekek unimodális szenzoros feldolgozásának fent említett hiányosságaihoz, ezek az egyének szintén gyenge teljesítményt nyújthatnak olyan körülmények között, amelyekben az információ összecsukása többféle modalitást vagy MSI igényel.

hyperopia astigmatizmus közeli látási sebesség

Úgy gondolják, hogy az ASD-ben szenvedő betegek számos atipikus észlelési tapasztalata annak oka, hogy nem képesek megfelelően szűrni vagy feldolgozni a vizuális, halló és tapintható bemenetek egyidejű csatornáit Bizonyítékok vannak arra, hogy az érzéki illúziók, amelyek megkövetelik a bemenetek megfelelő összekapcsolását több domain között, az ASD eltérő szintjén működnek, összehasonlítva a tipikusan fejlődő egyénekkel.

Furcsa szinten úgy tűnik, hogy az illúzió előállításához szükséges integráció megmarad az ASD-ben, amint ezt a betegek és az intelligencia-hányados IQ -stílusú személyek közötti különbség hiánya bizonyítja Amikor azonban az ingercsoportok közötti a látás összetett neurofiziológiai folyamat zavarja a bemutatást, az autizmusban szenvedő betegekben a feldolgozás hiányosságai válnak elő.

Általában a hallási és a vizuális stimulus kezdete közötti különbségek addig is befolyásolják az illúzió hatását, amíg azok egy bizonyos küszöbön lekapcsolódnak. Foss-Feig et al. Az elektrofiziológiai vizsgálatok az ASD idegmechanizmusait vizsgálják, amelyek viselkedéses multiszenzoros hiányként jelentkezhetnek.

A multiszenzoros feldolgozás EEG-tanulmányai szerint myopia emberekben agyi feldolgozás elektrofiziológiai szignatúráin belül rendellenes időzítésről és aktivitásról számoltak be. Courchesne et al. Az agyi aktivitás sorrendje az MSI alatt úgy tűnik, hogy eltér az autizmusban szenvedő gyermekektől, különösen a feldolgozás későbbi szakaszaiban, amikor az érzékszervi információ összeomlik.

Ezek a vizsgálatok azt mutatják, hogy az agyi aktivitás nagysága és késleltetése mind hozzájárulhat az ASD multiszenzoros feldolgozási hiányához.

Az orvosi élettan tankönyve

Magasabb rendű multiszenzoros integráció Bár az ASD-ben mind a viselkedésbeli, mind a neurofiziológiai feldolgozási zavarokról beszámoltak az ASD-ben, az érzékszervi integráció szembeszökő különbségei összetett szinten is nyilvánvalóak, különösen a beszédértés és előállítás során. Ha az audio és vizuális beszédstimulumokat elosztjuk és bemutatjuk az autizmussal élőknek, akkor a teljesítmény esély szintre esik, és a beszéd megértésének hiányosságaira utal Az ASD nyelvi feldolgozásának multimodális illúziói, mint például a McGurk-effektus, arra utalnak, hogy az érzékszervi integráció nem megfelelő időzítése hozzájárul az ASD kommunikáció megfigyelhető hiányosságaihoz.

A McGurk-effektusban a vizuális feldolgozást pl. Ajakolvasás a hallás-feldolgozással foném-észlelés kombinálják a beszélt nyelv megértése érdekében. Bár mind a fejlődő, mind az ASD egyének jól teljesítik ezt a feladatot, a tipikus egyének nagyobb függést mutatnak a vizuális visszacsatolástól ajakolvasásmint az ASD 58, Amikor mindkét csoportot képzik a McGurk-effektus vizuális visszacsatolás-összetevőiről, az ASD résztvevői nem mutatják a teljesítmény javulását 60, Ezenkívül a zajos hallókörnyezetben a vizuális visszajelzésekre való támaszkodás nem érhető el az ASD résztvevői számára Most kezdődnek az MSI-kutatások, amelyek feltárják az ASD-ben veszélyeztetett specifikus neurofiziológiai mechanizmusokat Számos olyan régióról van szó, amelyekről ismert, hogy több érzékszervi bemenetet integrálnak, ideértve a prefrontalis kéreg és a temporális a látás összetett neurofiziológiai folyamat asszociációs régióit.

Sejtek szintjén az ASD posztmortem vizsgálata bebizonyította, hogy a neocortex oszlopok sűrűsége az autizmusban sűrű, potenciálisan megkönnyíti a helyi feldolgozást Feltételezték azt is, hogy a kisagy - olyan szerkezet, amely az autizmusban az idegsejt-sűrűség jelentős változásait mutatja 64 - szerepet játszhat a rendellenesség káros szenzoros integrációjában.

szemészeti fájdalom szemvizsgálat dybenko számára

Ez a mediáció az afferent bemenetek atipikus szűrésén keresztül történhet, bár ezek a pontos mechanizmusok nem egyértelmûek Mások azonban azt sugallják, hogy mivel az érzékszervi integráció függ a különféle kortikális és szubkortikális régiók közötti gyors információcserétől, az összekapcsolódás valószínűleg okozati szerepet játszik Az ASD irodalom egyaránt javasolja a hogyan kaptam vissza a látásomat axonális leválasztást, amire a corpus callosum rendellenességei utalnak 69és a távolsági tüzelési szinkronizmus közvetett zavarát 70,