Esettanulmány a szemészetben, nyílt szögű glaukóma, Nyílt szögű glaukóma rehabilitáció


Radiális diffúzivitás és frakcionális anizotópia változásai a glaukóma betegek látóidegében és optikai sugárzásában Absztrakt Ennek a tanulmánynak az a célja, hogy diffúziós-tenzoros képalkotással DTI értékelje a látóideg ON radiális diffúzivitásának és frakcionális anizotrópiájának FA és a glaukóma optikai sugárzásának OR változásait, és meghatározza, hogy az RD változásai és az FA korrelál a betegség súlyosságával.

Ezért a glaukómás betegeket és a nyílt szögű glaukóma 3T alkalmazásával megvizsgáltuk. A kérdéses régiókat elhelyeztem az RD és FA térképeken, és kiszámítottam az átlagértékeket az ON és OR értékre, és korreláltak a látóideg atrófiájával és a retina csökkent térbeli-időbeli kontrasztérzékenységével STCS.

Eltekintve attól, hogy az FA szignifikánsan csökkent 0, 48 ± 0, 15, szemben 0, 66 ± 0, 12 és 0, 50 ± 0, 20, szemben 0, 66 ± 0, 11. Ezzel nyílt szögű glaukóma RD növekedésének mértéke és az FA csökkenése a glaukómában korrelál a megállapított szemészeti vizsgálatokkal. Bemutatkozás A esettanulmány a szemészetben a vakság kb. A glaukómát idegrendszeri alapú degeneratív betegségnek tekintik, amelyet csak részlegesen befolyásolnak a szemészeti tényezők [2].

Ezenkívül a boncolás során a központi látópálya minden részét magába foglaló idegdegenerációt egy olyan beteg páciensének boncolásakor dokumentálták, aki előrehaladott nyílt szögű nyílt szögű glaukóma szenved, és mindkét szemében súlyos látótérvesztés tapasztalható [3].

A központi idegrendszeri degeneráció nem invazív módon esettanulmány a szemészetben tensor képalkotás DTI segítségével megítélhető, a radiális diffúzivitás RD és a frakcionált anizotropia FA kiszámításával.

Навигация по записям

A frakcionális anizotropia FA a diffúzió orientációs koherenciáját méri és információt szolgáltat a rost integritásáról. A radiális diffúzivitás RD a látszólagos víz diffúziós együtthatója az axonális rostokra merőleges irányban.

Ez a demielinizáció vagy a glia sejtek károsodásának paraméterét képviseli [4]. Ezért ennek a tanulmánynak az a célja, hogy felmérje, vajon a 3 Tesla DTI az RD és a FA kiszámításával a látási útvonalak különböző szakaszaiban képes-e felmérni a glaucomateous károsodások terjedését a központi idegrendszerben, és meghatározni-e, hogy ezek a funkcionális MRI-ből származó paraméterek összefüggenek-e a a súlyos betegség súlyossága 22, glaukómában szenvedő, év közötti 22 betegnél és 20, életkorban megegyező, év közötti kontroll alanynál.

Esettanulmány a szemészetben "szürkehályog" - Színvakság

Anyagok és módszerek A tanulmányt az emberi alanyokkal foglalkozó biomedicinális nyílt szögű glaukóma szóló Helsinki nyilatkozatnak megfelelően végezték el. Az intézményes klinikai vizsgálat etikai bizottsága jóváhagyta a vizsgálati protokollt, és minden alany írásbeli tájékozott beleegyezését kapta a vizsgálat előtt, miután megmagyarázta a vizsgálat természetét és lehetséges következményeit.

A szemét teljes szemészeti vizsgálat során értékeltük. Az adatkészleteket automatikusan korrigáltuk a képalkotási torzulásokkal, és a magot regisztráltuk a T1-súlyozott MPRAGE képek alapján. Ezután az adatokat tovább dolgozták fel, nyílt szögű glaukóma a becsült szegmentált optikai sugárzást ellenőrizték az anatómiai ismeretekkel való egyeztetés szempontjából.

A szeletet, amely a legrövidebb időn belül tartalmazta az oldalsó genikuláris magot LGNválasztottuk a további eljárásokhoz és a számításokhoz. A szegmentációs hibák elemzése azt mutatta, hogy ezen felül anatómiai struktúrákat szegmentáltak, amelyek nem tartoznak az optikai sugárzáshoz. Ezeket a szerkezeteket kézzel távolítottuk el. A túlnyomórészt az optikai traktus részeit, a corpus callosum csipeszét, amely az optikai sugárzás mediálisan folytatja, és az összes traktust, amelyek nem kapcsolódnak a látókéreghez.

A szürkehályog kezelésére ajánlott klinikák

Az LGN területén kialakult speciális anatómiát részletesebben figyelembe kell venni. Ennek a régiónak a tengelyirányú szeleteiben az optikai sugárzás axonjai, amelyek az LGN-ből származnak, átfedésben vannak az optikai traktus disztális részével, amely az LGN-hez kapcsolódik. Ennek a területnek a kizárásával az LGN és az optikai sugárzás eredete miatt az információ elveszne.

Szemészet GNM szemmel

A bevonás az optikai traktus disztális részének megszerzését eredményezné. Mivel az utóbbi megoldás mellett döntöttünk, az optikai traktus disztális részéből származó bizonyos információkat beépítettük a sugárirányú diffúziós RD és a frakcionált anizotropia FA átlagértékeinek kiszámításához.

esettanulmány a szemészetben, nyílt szögű glaukóma

Ezeket és további számításokat, például a diffúziós tensor független elemeinek meghatározását, a megfelelő sajátértékek és sajátvektorok meghatározását, valamint az RD és Vitaminok a látásromlás miatt térképek kiszámítását egy külön szoftvercsomaggal Neuro 3D, Siemens Healthcare AG, Erlangen, Németország végeztük.

Ezeket a ROI-kat úgy választották meg, hogy megvizsgálják a látóút harmadik neuronját látóidegvalamint a 4. Ezért az ON intrakraniális részét, és nem az intraorbitális részét úgy választottuk, hogy elkerüljük az MRI vizsgálat során a szemmozgás által okozott, az intraorbitalis részt befolyásoló mozgási műtárgyakat.

A statisztikai elemzéseket a PASW szoftver alkalmazásával végeztük Eredmények A szemészeti vizsgálat nem mutatott szignifikáns érzékenységet a szemekben mind a 20 kontrollban.

Ha a látás tisztasága romlott Melyik szerző folytatta a színes látás háromkomponensű elméletének fejlesztését A glaukóma számos formája létezik, a leggyakoribb a krónikus nyílt szögű vagy zárt szögű glaukóma és a veleszületett glaukóma. Olaszországban kb. Egymillió és ezer ember szenved glaukómában, a világon mintegy 55 millió ember szenved ebben a betegségben, és a becslések szerint a következő néhány évben ez a patológia növekedni fog.

Emellett az MRI nem mutatott helyet foglaló elváltozást vagy infarktust az extra- és intrakraniális látási út mentén mind a 42 tesztben. Az átlagos értékelési idő betegnél 32 perc volt. Így a két neuroradiológus által elvégzett RD és FA mérések megbízhatóságának korrelációs koefficiensei nagyon jó megbízhatósági tartományba estek.

Szem (Augusztus 2020)

Ezért mind az RD, mind az FA mérések eredményeit átlagoltuk. A kontrollokban jó korreláció volt a mindkét oldal növekedése az életkor növekedésével. Ez a különbség szignifikáns. Eltekintve attól, hogy jó korreláció volt a mindkét fél csökkenése az FA életkorának növekedésével.

Ez a különbség szintén szignifikáns volt. A jobb és bal oldali RD és FA mérések a kontrollokban és a glaukómás betegekben hasonlóak voltak, és esettanulmány a szemészetben kis tartományokban minden a látás helyreállításáról egymástól, akár öt százalékig nem volt szignifikáns különbség az összes vizsgált személy között. Ezért mindkét oldal méréseit átlagoltuk, és az 1.

A glaukómában szenvedő betegekben jó korrelációt figyeltek meg az RD fokozódása, valamint az FA intracranialis részében és az OR-ben mért csökkenése, valamint a látóideg atrófiájának és a retina STCS-szintjének között és ennek megfelelően. Megbeszélés Az agy fehértartalmának fiziológiai változásai eltérő regionális mintákat mutatnak az életkortól és a keringési rendellenességektől függően [5—7].

A veszélyeztetett rostos mikroszerkezet legalább részben részt vehet a funkcionális lebomlás mechanizmusában [5].

esettanulmány a szemészetben, nyílt szögű glaukóma

Leírták az agyi károsodás elülső-hátsó gradienst, amely diffúziós tensor képalkotással DTI detektálható [8]. Ez a vizsgálati módszer mágneses rezonancia képalkotáson MRI alapul, és az agyszövet szerkezetét a mögöttes víz diffúziós képessége alapján jellemzi [4]. A víz diffúziója az idegrendszer fehér anyagában erősen anizotróp hatású, mivel a diffundáló molekulák általános mobilitását az intracelluláris és extracelluláris kompartmentek, az idegsejtek, a gliasejtek és az axonok korlátozzák [9].

A DTI-ből származtatott frakcionált anizotropia FA a diffúzió orientációs koherenciáját méri a gyermekek látásának diagnosztizálása információt szolgáltat a rost integritásáról [4, 5], míg a radiális diffúzivitás RD a látszólagos víz diffúziós együtthatója az axonszálakra merőleges irányban. Ez a demielinizáció vagy a glia sejtek károsodásának paraméterét képviseli [10].

Több pixel a látáshoz

Egy nemrégiben közzétett tanulmányban [11] kimutatták, hogy a DTI lehetővé teszi az optikai sugárzás kvantitatív értékelését a rekonstruált szálas traktumok térfogatmegjelenítésével.

Ezáltal a glaukómás betegek optikai sugárzásának DTI-eredetű volumenét szignifikánsan csökkentették az életkor szerinti kontrollokhoz képest. Legjobb tudomásunk szerint ez az első olyan tanulmány, amely a DTI-eredetű radiális diffúzivitás RD és a frakcionális anizotropia FA kvalitatív méréseiről származik, összefüggésben a megállapított oftalmológiai vizsgálatokkal mocsarak látáskezelése 3.

Megmutathatjuk, hogy 1 megvalósítható az RD és a FA mérése a látási útvonalak különböző szakaszaiban, és 2 az RD jelentősen növekszik, valamint az egészséges kontrollokban az FA növekedése jelentősen csökken az életkorral.

Esettanulmány a szemészetben, nyílt szögű glaukóma, Szemészeti kifejezések

Ezáltal 5 az FA felülmúlja az RD-t a glaukóma által kiváltott intrakraniális károsodások kimutatásában. Ennélfogva az életkorhoz kapcsolódó folyamatok erős befolyása az RD és a FA-ra nem meglepő.

esettanulmány a szemészetben, nyílt szögű glaukóma

Kimutatták, hogy az RD és FA különböző mintázatai, amelyek a funkcionális lebomlás mechanizmusát sugallják, legalább részben veszélyeztetik a rost mikroszerkezetét [5]. Az agyban és számos tanulmányban megfigyelték az életkorral összefüggő RD-növekedést, valamint az FA-csökkenést, amelyek tükrözik az axonális integritást, ideértve a myelinizációt is [12—14].

Ennek eredményeként a glaukómás betegek vizuális útvonalainak különböző szakaszaiban az RD és a FA-t összehasonlítottuk az életkor szerinti kontrollokkal. Ezzel szignifikáns változást tapasztaltunk az RD-ben és a FA-ban a látóidegben a látási utak 3. Ezzel szemben az intraorbitalis látóidegben, az optikai chiasmban és az oldalsó genicularis magban az RD és FA nem változott szignifikánsan az RD és FA értékeket nem mutatjuk.

Anime A szem demodikózisának kezelése benzil-benzoáttal A nyílt szögű glaukóma általában nagyon lassan, általában hosszú évek alatt fejlődik ki. Mivel ez egy ilyen lassú folyamat, egy ideig nem diagnosztizálható, mivel általában nem mutat semmilyen tünetet. Hacsak a rendszeres glaukóma szűrések nem fordulnak elő rendszeresen, évekig kezelhetetlen lehet.

Ennek a megállapításnak a magyarázata valószínűleg az axonok kereszteződése az optikai chiasmban és az axonok újracsatlakozása az oldalsó genicularis magban, ami az egyenes axonális irány megváltozását eredményezi, az RD és FA későbbi változásával [15], amely során az Ezután a szemgolyó az intraorbitalis látóideg mozgását eredményezi, és ez csökkenti az RD és a FA értékelésének minőségét a látási útvonalak ezen szakaszában a mozgás által okozott műtárgyak révén.

Ez a korlátozás leküzdhető retrobulbáris érzéstelenítéssel vagy egyszerűen a látóideg intrakraniális részének felhasználásával, ahogyan ezt a tanulmány elvégzi.

esettanulmány a szemészetben, nyílt szögű glaukóma

A legfontosabb megállapításként bebizonyíthatjuk, hogy az optikai ideg atrophia és csökkent térbeli-időbeli kontraszt meghatározása érdekében a látóidegben az MRI-eredetű RD és FA változás összefüggésben van a látóidegben és a glaukómás betegek optikai sugárzásával, a szemészeti idegrendszer meghatározásával a retina érzékenysége. Ezáltal az FA változásai kissé meghaladják a RD változásokat. Összefoglalva: glaukómás betegekben a 3.

Gyógyszer esettanulmány nyílt szögű glaukóma

Ezáltal a degeneráció mértékét nem invazív módon lehet becsülni a 3 Tesla DTI-vel, az RD és FA megbízható mérésével, a látóideg atrófiájával és a retina károsodásával összefüggésben. A szerzők hozzájárulása T. Engelhorn és G. Michelson ugyanúgy hozzájárultak ehhez a munkához, így megosztották az első szerzőségüket. Népszerű Bejegyzések.