Lecke gyengénlátó emberek számára. IT Business Online


Éljünk úgy, hogy becsülhessenek Fellapozva a Vakok Világa régi lapszámait szinte semmi nem változott - legalább is, ami a látássérült személyek képzési és munkavállalási lehetőségeit illeti. Ugyanazokkal a problémákkal küzdöttek elődeink is, amivel a mai napig mi is küzdünk. Egy vak ember hova menjen továbbtanulni, milyen szakmát válasszon magának, és ha elvégzi az iskolát, hova tud elmenni dolgozni? Nézzük meg, hogy az elmúlt évben hogyan alakult mindez: mikor és mit tanultak, dolgoztak a látássérült emberek, milyen szakmákban jeleskedtek, és hogy is állunk ezekkel a kérdésekkel a XXI.

Most, vagy esetleg korábban volt inkább több lehetősége a vak embereknek a munkavállalásra, a tovább- és átképzésekre? A látássérült személyek munkavállalásának, képzésének történeti áttekintéséhez vissza kell mennünk időben egészen a szövetség as megalakulásáig. Az első világháború következményeként megnőtt azon értelmiségiek száma, akik elveszítették látásukat.

A kezdeti sokkot követően viszont azon vak hadirokkantak száma is megnőtt, akik hasznos módon szerettek volna alkalmazkodni megváltozott élethelyzetükhöz. Ezért keresték a lehetőségeket a munkavállalásra, önmaguk átképzésére.

lecke gyengénlátó emberek számára a látásasztalok összes változata

Egy as adat szerint lecke gyengénlátó emberek számára vak hadirokkantak közül ipari képzésben mindössze 49 altiszt és 8 közlegény részesült, trafikot 5 tiszt és 53 altiszt, valamint 13 közlegény kapott. Italmérési engedélyt 3 altisztnek és 1 közlegénynek adtak. Az Országos Hadigondozási Hivatal által fenntartott Vak Katonák Intézete hadivakot tartott nyilván, akik közül volt teljesen vak. Ezek voltak azok a munkakörök, amelyeket akkoriban a vak személyek el tudtak látni.

Látásjavító gyógyszer ezek voltak azok, amelyeket az akkori lecke gyengénlátó emberek számára úgy ítélt meg, hogy végezhetőek vakon is. Fontos megemlíteni, hogy a szövetség as megalakulásában a vak hadirokkantak oroszlánrészt vállaltak, mert fontosnak tartották, hogy ne mások gondoskodjanak róluk, hanem ők magukért szerettek volna tenni és harcolni. Ezt a szemléletet a jelenkori vezetőség is a magáénak érzi - lám, talán nem is változott annyi minden az elmúlt év alatt.

Már a Tanácsköztársaság rövid időszaka alatt is fontos intézkedések történtek a vakok rehabilitációja, munkába helyezése, szociális helyzetük javítása érdekében.

5.2.2. Látássérülés

Örömmel fellapoznánk e folyóirat számait, de eddig nem sikerült a nyomára bukkanni. A Vakok Szövetsége a Tanácsköztársaság bukása után is következetesen küzdött a vak emberek érdekeiért, és sikerült több kedvezményt kiharcolnia. Elérték, hogy a vak személyek a villamoson kedvezményes jeggyel utazhattak, azonban a szövetség legnagyobb eredménye az volt, hogy közreműködött annak a törvénynek az előkészítésében, amely a vak munkavállalók számára a munkában töltött várományi időt hétről hétre csökkentette, és így sok vak személy jutott járadékhoz.

A támogatás összege azonban olyan minimális volt, hogy a helyzetükön csak nagyon keveset javított. A vak személyek rehabilitációjának problémája, vagyis képzésük, átképzésük, foglalkoztatásuk, kulturális igényeik kielégítése továbbra is váratott magára. A jelentős átalakulásnak és a fejlődésnek az alapját az A gondoskodás továbbá arra irányul, hogy a munkaképtelen vakok számára emberhez méltó ellátást biztosítson.

A kormány a jogszabályban meghatározott feladatok megvalósítása érdekében, illetve a vak emberekről való gondoskodás és érdekvédelmük céljából létrehozta a Vakok Állami Felügyelőségét. A Vakokat Gyámolító Országos Egyesületet pedig egyesítette a Vakok Szövetségével, amelyet ig kormánybiztos irányított. A fenti rendelet lecke gyengénlátó emberek számára a vak személyek szakmai képzését és a munkaképes vak munkavállalók számára a termelő munkában való részvételt. E jogszabály teremtette meg a gazdasági alapját annak, hogy ben Vakokat Foglalkoztató Nemzeti Vállalat elnevezéssel országos célvállalatot hozzanak létre, amelynek feladata a vak emberek rendszeres foglalkoztatása.

A vállalat budapesti központtal, valamint szegedi és szombathelyi telephellyel kezdett működni. Ettől kezdve fokozatosan emelkedett mindhárom vállalatnál a foglalkoztatottak száma. Ezen munkakörökben től csökkenés mutatkozik a látássérült személyek foglalkoztatása terén, ez a szövetség azon munkájának volt köszönhető, hogy egyre több vak és gyengénlátó személyt tudott elhelyezni más, a klasszikustól eltérő szakmákban.

Az új foglalkoztatási ágak közül legtöbben telefonkezelőként dolgoztak, számuk fő. A törekvés helyességét igazolja, hogy már ben a telefonközpontokban vak személy dolgozott.

A gyengénlátó emberek és a számítógép, 2.

Egy es N. Azt is kimondta ez a rendelet, hogy csak abban az esetben lehet ezen munkaköröket látó dolgozókkal betölteni, ha a szövetség a munkakör betöltésére látássérült munkavállalót nem tud kijelölni. A tudományos és értelmiségi pályákon is számos vak munkavállaló tevékenykedett: főiskolai, egyetemi, középiskolai tanárként, jogászként, tudományos kutatóként, vállalatvezetőként tudtak elhelyezkedni.

A látássérült személyek től 6 látásképzés az egyértelműség érdekében pótszabadságot kapnak - ez ban még mindig érvényes, de már csak 5 nap időtartamban.

A szakképzésben az es év hozott komoly változást, amikor a szövetség az Egészségügyi Minisztérium támogatásával 32 tanulóval beindította a szakipari tanfolyamot, ahol kosárfonásra, kefe- és seprűkötésre képezték a fiatalokat dr. Rédei Ferenc vezetésével, akit néhány hét után Gévai Béla követett.

Gyengén látó emberek

Két év gyakorlat és elmélet után ben tettek a tanulók első ízben szakmunkásvizsgát. A kezdeményezés sikerét jelzi, hogy a tanfolyam ben szakipari iskolává alakult. A hatvanas években több változás is történt a szövetség életében, amely ban a masszőrképzést indította el, majd ben a könyvkötészetet is felvette a képzések közé. A masszőrképzés től már gyógymasszőr-képzésként folytatódott, amit több mint négy évtizedig végzett a szövetség. A hároméves kárpitos képzés ban indult el Debrecenben, ahol a tanulókat a helyben működő Vakok Intézetében helyezték el, és maga a képzés is az intézmény keretei között zajlott.

Egy érdekes adat: a szakmai képzés bevezetése -től júniusáig összesen tanuló tett szakvizsgát. A hatvanas években a masszőrök, kárpitosok Ft-ot kerestek havonta, ami biztosította megélhetésüket - ez az összeg megegyezik az ugyanebben a munkakörben foglalkoztatott látó masszőrökével, lecke gyengénlátó emberek számára.

A Vakok Világa Azonban továbbra is kutatni, keresni kell a vakok és csökkentlátók részére a képességeiknek megfelelő újabb, korszerű szakmákat. A technika előrehaladása minden vonalon igen jelentős. Ennek következményei elsősorban a szocialista államokban oda vezettek, hogy a vak foglalkoztatás hagyományos formáit a gépesítés mindinkább kiszorítja, és a legkülönbözőbb ipari területeken - vas- elektromos- műanyag stb. Célszerű lenne gazdasági és műszaki szakemberekből álló bizottság létrehozása, amelynek feladata volna a technika fejlődésirányának figyelembevételével a vakok számára a következő évek során bevezetendő foglalkozási ágak meghatározása és bevezetésük technikai feltételeinek megteremtése.

Hiszen után országos viszonylatban mindössze vak középiskolás és főiskolai, illetve egyetemi hallgató tanult a közép- és főiskolákon. Az es tanévben már 40 középiskolás tanult integráltan a gimnáziumok, zenei gimnáziumok, a középiskolák nappali, esti és levelező tagozatain, az egyetemi és főiskolai hallgatók száma pedig 12 fő volt.

Lecke gyengénlátó emberek számára. Ábécéskönyv jelent meg a Braille-írás világnapján

A szövetség különböző juttatások révén támogatta a vak fiatalok továbbtanulását. Valamennyi közép- illetve főiskolai és egyetemi tanuló Picht pontírógépet, a főiskolai és egyetemi hallgatók szükség szerint kazettás magnót és kazettát, síkírógépet kaptak használatra, továbbá havi forint tanulmányi támogatást is igényelhettek.

Ez a szolgáltatás a mai napig ingyenesen elérhető a látássérült diákok számára. A es években további szakmákhoz kapcsolódóan is indítottak képzést a szövetségben.

A telefonalközpont-kezelés jól bevált, kedvelt képzés és munkakör volt, és a postai továbbképzést is folytatták 25 fős csoportokban. Ezekben az években a szövetség programozó tanfolyamokat is szervezett. A végzett programozók munkába állítása azonban nagy nehézségekbe ütközött.

Kevés cég vagy szervezet vezetősége volt nyitott a látássérült programozók foglalkoztatására, hiszen részükre a feladat elvégzéséhez segédeszközökre volt szükség. A szövetség kereste a lehetőséget arra, hogy a munkába helyezés során támogassák a vak programozók eszközvásárlását. A es évek vége és a as évek eleje ismét változást, fejlődést, és új küzdelmeket hozott a képzések területén is. Az utolsó kefe- és seprűkészítő osztályt Lak István látássérült tanár vezette.

A szakmunkásképző iskola fennállásának 20 éve alatt látássérült fiatal tett eredményes vizsgát. Közülük kefekötő és seprűkészítőgyógymasszőrkosárfonókönyvkötő 95, nyomdász Braille 4 fő volt.

lecke gyengénlátó emberek számára látásélesség a bal szemben

Problémát jelentett a fiatalok képzése, elhelyezése. A probléma megoldására kerekasztal-megbeszélést szerveztek ben a szövetség székházában. Meghívott vendégek lecke gyengénlátó emberek számára a szövetségi vezetőkön és lecke gyengénlátó emberek számára Oktatásügyi Bizottság tagjain kívül a vakok és gyengénlátók általános iskoláinak igazgatói, a témában érintett osztályfőnökök és nevelőtanárok, a Szociális Intézetek Központja és a Fővárosi Kefe- és Seprűgyártó Vállalat néhány képviselője, valamint a Május 1.

Egyensúlyba kell hozni a társadalom és az egyén igényeit, összhangot kell teremteni a lehetőségek és a fiatal képessége között. A látásfogyatékos ifjak számára a lehetőségek korlátozottak.

lecke gyengénlátó emberek számára a látás műtét nélküli helyreállításának módszerei

A jövőben is keressük az új szakmákat. Ugyanakkor figyelembe vesszük a meglévő célvállalatok munkaerőhiányát. A pedagógusok nem egy bizonyos szakmára készítik fel a tanulókat. Mindenesetre boldog és kiegyensúlyozott embereket kívánunk nevelni. Az iskola rugalmasan alkalmazkodik az adott lehetőségekhez. Gimnasztika hyperopia esetén, amikor a Kozmosz KTSz vállalta a vak hangolók alkalmazását, az intézetben azonnal megkezdődött a hangolás-előképzés.

A gyakorlati foglalkozásokon a kefekötés és kosárfonás mellett egyéb szerelési munkára is oktatják a gyermekeket.

lecke gyengénlátó emberek számára lehet-e egy nap alatt rontani a látást?

Fontos megemlíteni, hogy a vak emberek számára a zongorahangolói szakma is a megélhetés egyik formája volt. E szakma elsajátításához megfelelő zenei előképzettség kellett, amelyet megszerezhettek a vakok általános iskolájában. Hosszú évekig a rádióban és a televízióban vak zongorahangolókat alkalmaztak.

Centenáriumi ünnepi szám

Az élő, hangszeres zene háttérbe szorulásával a hangolók munkájára egyre kevésbé volt szükség, ráadásul az oktatást a hangszerkészítő szakma részévé tették. Így ez a szakma is kikerült a vakon végezhető szakmák közül. A szövetség vezetése újabb szakmákat keresett, és régieket ismét meghirdetett. Így a as évek elején ismét gépíró- népzenei és kézimunka-tanfolyamokat tartott. Illetve az is mutatta az útkeresést, hogy több cikket közöltek a Vakok Világa folyóiratban arról, hogy külföldön milyen képzéseket tartanak látássérült személyek, illetve a velük foglalkozó szakemberek részére.

Így például az A látássérült személyek képzése, elhelyezkedése, szociális helyzete persze nem csak hazánkban volt kemény dió - ezt erősíti meg, hogy a kérdés napirendre került a Vakok Európai Szövetsége es párizsi ülésén, ahol a hazai helyzetről dr.

Szél Lajos látássérült jogász tartott előadást. Bódi István főtitkár a szövetség Ma kb. Az értelmiségi tanár, jogász pályán elhelyezkedni tudók száma elenyészően kevés.

Ezért véleményem szerint keresni kellene a technikai fejlődéssel megvalósítható új munkahelyeket. Fentebb olvasható, hogy volt olyan év, amikor az országban látássérült telefonalközpont-kezelő dolgozott. Ma már olyan szakma sincs, amelyet vak személyek tudnának elvégezni.

Minden általuk végezhető szakma elgépiesedett, jelenleg marad a toll-összeszerelés, a dossziéhajtogatás, a kefe- és seprűkötés, kosárfonás, amit a megváltozott munkaképességű dolgozók a Főkefénél végezhetnek. A jelenlegi Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft.

Voltak azonban kevésbé sikeres próbálkozások is: a es évek közepén távmunkában végezhető gombválogatás, ami nagy port kavart a látássérült munkavállalók körében. Pár hónapos működés után bezárta kapuit az Asisto. Ennek hatására a kormány megreformálta a megváltozott munkaképességű munkavállalók alkalmazásának feltételeit.

Neten is kapnak hasznos tippeket a látássérültek

Jelenleg a szellemi munkakörök jobban hódítanak a látássérült személyek körében. Egyre több fiatal jelentkezik egyetemre, lecke gyengénlátó emberek számára olyan végzettséget szerez, amellyel bizton megállja a helyét a társadalomban.

  1. Lecke gyengénlátó emberek számára, Ábécéskönyv jelent meg a Braille-írás világnapján| Pestpilis
  2. Beszélnek nekik a betűk - ITBusiness
  3. Idegektől való látás
  4. Neten is kapnak hasznos tippeket a látássérültek
  5. Látássérült oktatási rendszerek
  6. Belföld Neten is kapnak hasznos tippeket a látássérültek Az okostelefonon elérhető Távszem szolgáltatás a nehéz időszakban is a nap huszonnégy órájában a vakok és gyengénlátók rendelkezésére áll Velkei Tamás

Divatos és végezhető szakma a jogász, a pszichológus, a szociális munkás, a programozás, a nyelvtudással kapcsolatos szakmák. A szövetség 22 tagegyesületénél is sok látássérült munkavállaló tevékenykedik, hiszen az érdekképviselet területén kiválóan megállják a helyüket.

A gyógymasszőr szakma is kedvelt munkavégzési lehetőség a látássérült emberek között. Viszont a képzést úgy átalakították, hogy azt nem végezhetik vakon, hiszen a fizikoterápia is bekerült a tevékenységbe, ezért nem engedélyezik a képzéseken való részvételt.

Hosszú évek harcát követően csak ben sikerült lecke gyengénlátó emberek számára gyógymasszőr-képzést indítania - igaz, csak látó mentorok bevonásával - a szövetség egyik tagegyesületének.

Pedig országos viszonylatban még mindig nagy a látássérült gyógymasszőrök száma, akik végzik is a tevékenységet, hiszen még mindig igen kedvelt szakma, amely biztos és jó megélhetést ad. A technika fejlődése a segédeszközök terén viszont meghozta a várt eredményt. Hiszen most olyan eszközök állnak a vak emberek rendelkezésére akár a tanulás, akár a munkavégzés során, amilyenekről pár évtizeddel ezelőtt legfeljebb csak álmodni lehetett - vagy még azt sem.

A képernyőolvasó és képernyőnagyító programok, valamint az önálló életvitelt segítő modern eszközök lehetővé tették, hogy a látássérült emberek is hasznos, szellemi és gazdasági szempontból is értékteremtő tagjai legyenek a társadalomnak. A tapintható, a beszélő segédeszközök mind-mind segítik az önálló életvitelt, támogatják a tanulást, a munkavállalást.