Látás néma pásztor


Megalakult a Dunántúli Református Egyházkerület új közgyűlése január én Pápán.

látás néma pásztor sejt és látás

Mint arról korábban már beszámoltunk, Steinbach József balatonalmádi-balatonfűzfői lelkipásztor püspöki szolgálatának harmadik ciklusát kezdi meg, az új főgondnok pedig dr. Nemes Pál nagykanizsai gondnok lett. Javaslatukra a közgyűlés Máté László komáromi lelkipásztort választotta lelkészi főjegyzőnek, Szabó Gábor fehérvárcsurgói gondnokot pedig világi főjegyzőnek.

látás néma pásztor Popov orvos a látásról

Az egyházkerületi tanácsos Farkas Gergely püspöki titkár, az egyházkerületi kommunikációs igazgató Köntös László korábbi lelkészi főjegyző lett. A most kezdődő ciklusra nézve úgy fogalmazott: a nagyobb szeretet, nagyobb fegyelem, több krisztusi evangélium elvét kívánja követni.

látás néma pásztor a látás helyreállításának rendhagyó módszerei

Egymáshoz való viszonyunk is lépjen látás néma pásztor az intézményi lét érdekérvényesítő korrektségén, mindenkor a ránk bízott közös, szent ügyre, annak krisztusi lényegére tekintve. Azért is fontos ez az elvi, teológiai alapvetés, mert ebben a ciklusban több olyan kérdés is kerülhet elénk, amely végképp a bürokratikus intézmény torzulásai felé vezethetnek bennünket, ha nem krisztusi vezetésben és felülemelkedettségben, mennyei lényeglátással hozunk döntéseket.

Ne legyünk néma egyház, amely folyamatosan beszél és tevékeny, de a krisztusi evangélium üdvözítő hatalma, életmegújító ereje nem üt át nyüzsgésén!

látás néma pásztor mit jelent a látás 45

A közötti időszakra Nemes Pált, a nagykanizsai egyházközség gondnokát, a Somogyi Református Egyházmegye volt gondnokát választották a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnokává. Nemcsak a lelkészeknek, hanem nekünk, világiaknak is feladatunk, hogy az Úrtól kapott tálentumok szerint mindent megtegyünk Jézus Krisztus ügyének előremozdítása érdekében" — hangsúlyozta székfoglaló beszédében.

Mint mondta, szeretné, ha valós segítséget tudnának nyújtani a kicsi, elnéptelenedő, nehéz helyzetben levő gyülekezeteknek.

látás néma pásztor hogyan gyógyítsd meg magad a látást